Prohlášení o používání souborů "cookies"

Naše webová stránka používá "cookies" – malé textové soubory, jež webové servery ukládají do Vašeho prohlížeče nebo koncového zařízení při návštěvách některých webových stránek. Jako cookies pro zjednodušení vnímáme i soubory uložené v tzv. místním uložišti, Session Storage, indexové databázi či úložišti mezipaměti - dále tedy jen cookies.

Druhy COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na dva základní druhy:

Na co využíváme cookies na tomto webu?

Na našem webu používáme tyto cookies:

Naše webová stránka neumožňuje používání souborů cookies třetích osob neboli third-party cookies, tzn. soubory cookies umisťované na naší webovou stránku prostřednictvím jiných domén.

Webové stránky třetích osob

Naše webová stránka obsahuje odkazy na další webové stránky spravované třetími osobami. Návštěvníci webových stránek třetích osob by se měli seznámit se zásadami ochrany soukromí těchto webových stránek a měli by si být vědomi skutečnosti, že neneseme žádnou odpovědnost za způsob, jakým tyto třetí osoby zpracovávají osobní údaje.

Jak spravovat nebo zakázat cookies?

Pokud jste tuto webovou stránku již v minulosti navštívili, mohou být ve vašem počítači již dříve uložené soubory cookie. Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.